Udlånsprocedure


 

Efter at låntager er blevet kreditgodkendt, udbydes lånet blandt långiverne, og du meddeler herefter som långiver til DLF`s kontor, med hvilket beløb, du ønsker at deltage i lånet.

Når lånets fulde beløb er tegnet blandt långiverne, udarbejder DLF lånedokumenterne mellem långiver og låntager.

Herefter sker følgende:

1. Du indbetaler lånebeløbet til DLF

2. DLF overfører lånebeløb til låntager.

3. Låntager betaler kvartalsmæssige ydelser til DLF

4. DLF overfører ydelserne til dig indtil lånet er indfriet.

For at sikre, at kreditvurdering og kreditgivning sker på et forsvarligt grundlag:

Vil Dansk Låneformidling deltage i ethvert lån med mindst 5 % af lånebeløbet.

 

Risikospredning

Hver låneansøgning vil blive nøje gennemgået og analyseret, således at risikoen for tab på udlånet minimeres. Kreditanalysen vil omfatte en vurdering af de forretningsmæssige risici (forretningsplan mv.)samt de finansielle risici (cash flow).

Kreditvurderingen vil dog i den sidste ende bero på en vurdering, og hver långiver skal derfor foretage sin egen kreditvurdering. DLF formidler udelukkende kontakten mellem låntager og långiver. Långiver kan tabe det investerede beløb, og DLF indestår uanset ovenstående ikke for låntagers økonomiske forhold. Det anbefales at søge uafhængig rådgivning.

Endvidere anbefales, at man som långiver spreder sine udlån mellem mange virksomheder, således at man udlåner mindre beløb til mange virksomheder.

 

Tilbagebetaling

Du kan få adgang dine penge på hvilket som helst tidspunkt, så længe der er en anden långiver til at overtage dit udlån.

Betalingen herfor er et gebyr på 1 % af restbeløbet på udlånet.

Denne service er ikke altid mulig, hvilket betyder, at der er en risiko for, at du ikke kan få adgang til dine penge, når du ønsker det.